Het beste idee voor Welgelegen 2019

Afbeelding

Het beste idee voor Welgelegen 2019

24 april 2019
Meer informatie over Het beste idee voor Welgelegen vind je hier! Klik op het onderwerp voor meer informatie of downloadt de flyer die verspreid is in de wijk.

Download PDF

Onze wijk Welgelegen wordt stapje voor stapje nog mooier en leuker. Door inspanningen van bewoners en ondernemers krijgt Welgelegen meer en meer een eigen gezicht én uitstraling. Het Ondernemerscollectief Welgelegen timmert sinds 2017 hard aan de weg om samen met de ondernemers in de wijk Welgelegen een prettige(r) werkplek te maken. 

 

Het ondernemerscollectief stimuleert en initieert ondernemers in Welgelegen om bij te dragen aan het mooier maken van de Welgelegen. Goede en passende ideeën worden gefinancierd vanuit het Ondernemersfonds Utrecht. 

 

We zijn op zoek naar nog meer goede ideeën!

In 2018 zijn we gestart met ‘Het beste idee voor Welgelegen’. Vanwege het succes (er kwamen 10 ideeën!) gaan we dit initiatief herhalen in 2019. Sterker nog, we gaan er een schepje bovenop doen. Er is dit jaar…..

 

€ 10.000,-

 

beschikbaar voor de beste ideeën die helpen om van Welgelegen een nog mooiere werkplek te maken! Het 0ndernemerscollectief daagt iedereen (ook als je geen ondernemer of bewoner van Welgelegen bent) die Welgelegen een warm hart toe daagt uit om met ideeën te komen. 

 

Als je je idee wil inleveren hou dan rekening met de volgende randvoorwaarden en criteria:

 

  • Vóór 1 juni 2019 moeten je idee zijn ingeleverd; 
  • Beschrijf je idee op maximaal één A4tje met daarbij een uitgewerkte begroting;
  • Beschrijf vooral ook wat je idee bijdraagt een mooiere, leukere werkomgeving in Welgelegen;
  • Vul je beschrijving aan met beeldmateriaal (tekeningen) indien van toepassing;
  • Het maximumbedrag is € 10.000,-. Ideeën met een lager bedrag zijn ook van harte welkom natuurlijk;
  • Je pitcht je idee aan het Ondernemerscollectief;
  • De inbrenger van het idee draagt volledig zelf zorg voor de volledige uitvoering ervan van evt. vergunningaanvragen t/m oplevering of uitvoering;
  • Facturatie gaat altijd rechtstreeks aan het Ondernemersfonds Utrecht.
  • Het idee moet binnen 1 kalenderjaar na toekenning zijn uitgevoerd.

 

Heb je vragen, wil je sparren, mail ons dan op info@welgelegen-utrecht.nl

 

Ken je onze Facebookpagina al?

 

 

 Meer nieuws