Bezoek wijkwethouder Linda Voortman en wijkspreekuur

Over de wijk
9 januari 2023

Eind vorig jaar bracht wijkwethouder Linda Voortman een bezoek aan Welgelegen ter kennismaking met Belangenoverleg Buurt Welgelegen (BBW). BBW heeft zich voorgesteld als informeel orgaan dat zich inzet voor de gezamenlijke wil van de bewoners om van Welgelegen een fijne, rustige en groene buurt te maken.

 

In het overleg was ook aandacht gevraagd voor de stagnatie in de ontwikkeling van de bouwprojecten Ravellaan Noord en Ravellaan Zuid en de behoefte van de buurt aan (levensbestendige) woningbouw die aansluit bij de wensen van gemeente en bewoners. Verder is gesproken over het behoud en de bescherming van het (cultuur historische) groen in Welgelegen waaronder het Hommelbos, restant van het park dat bij de buitenplaats Welgelegen, behoorde. De behoefte aan vermindering van het gemotoriseerd verkeer door Welgelegen en betere toegang tot het openbaar vervoer bijvoorbeeld door tramhalte ter hoogte van Chaussonlaan kwamen aan de orde. Ten slotte bespraken zij de veiligheid van de buurt, vooral rond het Essostation. Voor elk van de onderwerpen zijn concrete actiepunten afgesproken.

 

Wijkspreekuur Welgelegen

 

Heb je vragen aan de gemeente? Wijkwethouder Linda Voortman houdt iedere maand wijkspreekuur. Bewoners zijn dan welkom met vragen en ideee╠łn die te maken hebben met de wijk West. Zie deze agenda met tijden en locaties van het wijkspreekuur in de wijk West.

Schermafbeelding 2023 01 05 om 17.06. 111856339818

Bron: De Uitkijk, nieuwsbrief Buurtbelangen Welgelegen