Doe een aanvraag bij het ondernemersfonds!

Heb je een goed plan of een idee voor Welgelegen?

Wil je eerst weten hoe het OFU werkt voor je een aanvraag doet? Deze animatie legt dit goed uit.Of wil je weten welke projecten er in behandeling zijn genomen? Deze kan je hier vinden.

 

Om een plan of idee in te dienen bij het Ondernemersfonds Utrecht (OFU) verzoeken we je het aanvraagformulier hieronder te downloaden en zo volledig mogelijk in te vullen en retour te mailen aan het Ondernemers Collectief Welgelegen. (LET OP, het formulier moet 'lokaal ingevuld worden': eerst downloaden op je computer en in Acrobat invullen. Als je direct invult in de browser worden de gegevens niet opgeslagen. Printen en handmatig invullen en dan scannen en opsturen mag natuurlijk ook. 

 

Het bestuur zal op basis van het ingevulde formulier bepalen of je aanvraag ‘ter stemming’ wordt uitgezet onder de leden van het collectief. Het bestuur kijkt bij elke aanvraag of deze aansluit op de collectieve doelen van het OCW;

 

- het optimaliseren van de werk- én leefbaarheid in Welgelegen

- het handhaven en vergroten van de economische vitaliteit in Welgelegen

 

Het kan zijn dat er cofinanciering (eigen bijdrage) wordt verlangd bij je aanvraag. Bij het beoordelen van aanvragen houdt het Ondernemerscollectief Welgelegen namelijk rekening met het publieke belang van je aanvraag. Wanneer deze volledig het publieke belang dient (upgrading openbare ruimtes, initiatieven zonder financieel gewin, e.d.) dan zal er géén cofinanciering worden gevraagd van de aanvrager(s).  

 

Als de aanvraag een commerciële intentie heeft, slechts een individueel belang dient, of leidt tot verkrijging van middelen, dan zal aan de aanvrager(s) gevraagd worden een deel van het aangevraagde bedrag zelf in te brengen. Dit kan op verschillende  manieren (o.a. financiële bijdrage, diensten in natura). De hoogte hiervan is afhankelijk van de aard en omvang van de aanvraag. 

  

Bij elke aanvraag zoekt het bestuur naar een kloppend antwoord op de vraag; "What's in it for WE(lgelegen)?" Mocht het bestuur aanvullende info nodig hebben dan neemt ze natuurlijk contact met je op.

 

Wanneer het bestuur van ondernemerscollectief besluit dat de aanvraag aansluit op de doelen dan wordt deze ter stemming aangeboden aan alle leden van het collectief. Bij een meerderheid van 'voor-stemmen' wordt je aanvraag voor financiering ingediend bij het OFU.

 

Als je een aanvraag indient, hou dan rekening met - gemiddeld - twee weken beoordelingstijd door het bestuur. Sneller kan eventueel in overleg. De stemmingsperiode onder de leden bedraagt twee weken.

 

Heb je vragen over de procedure neem gerust contact met ons op via mail


Download formulier

Ja, ik heb een goed plan!

Ik ben ondernemer en/of ZZP-er in Welgelegen en wil graag meedoen om de wijk te helpen door een plan of idee in dienen voor onze wijk. 


Het is niet helemaal juist ingevuld, controleer de gemarkeerde velden en probeer het nogmaals.


Momentje...

Bedankt voor je bericht.

Ja, ik heb een plan voor Welgelegen!

Ja, ik heb een plan voor Welgelegen. 


Het is niet helemaal juist ingevuld, controleer de gemarkeerde velden en probeer het nogmaals.


Momentje...

Bedankt voor je bericht.