Bouw woontoren Rachmaninoff van de baan

Over de wijk
5 januari 2023

In december 2022 vond in de raadscommissie het debat plaats over het Rachmaninoffplantsoen en de uitkomsten van het KPMG onderzoek. In dat debat kwam de memo van 9 april 2021 aan de orde waarin Mooi Ontwikkelt stelt dat met de wethouder P. Jansen ‘is afgesproken een 2e fase met nieuwbouw op het parkeerterrein van Rachmaninoffplantsoen te gaan realiseren’. Veel partijen vroegen hoe het kan dat de memo niet naar boven is gekomen bij de beantwoording van raadsvragen door het college en wel na een WOBverzoek (van journalist Louis Engelman). Uit de constatering van KPMG dat wethouder Jansen in juli 2017 door marktpartijen is gevraagd naar woningbouw op deze plek, maken partijen op dat de gemeente wel degelijk op de hoogte was van bouwplannen, voorafgaand aan de verkoop van de parkeerplaats.

 

Motie PvdA

De PvdA stelde daarop een motie op voor het stoppen van het haalbaarheidsonderzoek van 100.000 euro en de Visie Welgelegen leidend te maken voor ontwikkelingen in de wijk Welgelegen. Ook om de kansen te pakken die er zijn op Ravellaan Noord en Ravellaan 96. Die motie werd gesteund en mede geagendeerd voor behandeling in de raad op donderdag 22 december door een meerderheid aan partijen.

 

Raadsbehandeling motie

Tijdens de behandeling in de raad wees de PvdA erop dat draagvlak van bewoners voor bebouwing van het parkeerterrein ontbreekt en met voortzetting van het haalbaarheidsproces jarenlange participatie over boord gegooid zou worden. De meerderheid van de partijen stemden voor de motie van PvdA. Daarmee is de bouw van de woontoren op de parkeerplaats van het Rachmaninoffplantsoen van de baan. De buurt is nu aan zet bij de verdere ontwikkeling van Welgelegen. Aan plannen voor en door de buurt wordt al enige tijd gewerkt. Wordt vervolgd.

 

Bron: De Uitkijk, nieuwsbrief Buurtbelangen Welgelegen.

Foto bron: 'Deze Utrechtse buurt zegt nee tegen krankzinnig bouwplan, maar komt met initiatief', AD, 02-01-2023.