Laurens Baas

Laurens Baas MediCoaching

Laurens Baas maakt dokters beter!

Dokters beter maken? Dat vraagt om uitleg.
Laurens heeft sinds zijn studie technische bedrijfskunde aan de TU Eindhoven een bijzondere belangstelling voor artsen. Het was dan ook geen verrassing dat hij eind jaren 70 ging werken in de ziekenhuissector.


De jaren erna heeft hij zowel beleids- als managementfuncties vervuld in diverse ziekenhuizen en ontwikkelde in de jaren 90 het concept voor de marktwerking die rond 2005 in de ziekenhuizen werd ingevoerd. In die functies heeft hij de medisch specialisten nog beter leren kennen. Twintig jaar geleden heeft hij de overstap gemaakt van de bekostiging van ziekenhuizen naar het coachen van artsen en medisch specialisten. Artsen vervullen een bijzondere rol binnen onze maatschappij, ze zorgen voor mensen die ziek zijn en proberen ze te genezen. Ze zijn de onderhoudsploeg van de BV Nederland. Ze doen er toe. Vaak vergeten ze echter voor zichzelf te zorgen. Laurens gunt de artsen een gezond leven en een gezonde omgeving.

 

Dit doet hij door middel van mediation, als er gedoe is tussen medisch specialisten en door het coachen van medische teams. Dit kan in groepsverband zijn, in de zogenaamde heisessies, of als er echt een crisis is binnen de maatschap zelf. Dan komt hij meekijken binnen de groep en analyseert hij de groepsdynamiek. Hij leert de mensen op een gezonde manier om te gaan met de situatie. Maar hij coacht ook specialisten 1 op 1. Daarmee houdt hij nog voldoende tijd over om zo nu en dan ook te bemiddelen in arbeidsconflicten en in zakelijke geschillen. 

 

Zijn ervaringen in de ziekenhuiswereld hebben er toe geleid dat hij in het najaar van 2019 een boek zal uitgeven met als titel: “Hoe dokters beter kunnen worden”. Dit boek is opgedeeld in 3 delen. Het eerste gaat over het loslaten van ‘gedoe in je hoofd’, omgaan met stress en het creëren van focus. Dit kennen we ook wel onder de term persoonlijk leiderschap. Het tweede deel gaat over interactie tussen medisch specialisten in een team, over samenwerken en alles wat daarvoor nodig is. Zoals verbindend communiceren, onderhandelen en conflicthantering? Het laatste deel gaat over hoe een medisch specialist moet omgaan de complexe organisatie waarin zij werkt. Die heeft invloed op de kwaliteit van haar werk, maar omgekeerd is er nauwelijks sprake van invloed. Terwijl de medisch specialist wel eindverantwoordelijk is voor de kwaliteit van de zorg. Hoe kan je het beste met dit dilemma om gaan? 

 

Laurens werkt vanuit zijn huis aan de Kennedylaan. Misschien heb je het bordje in zijn tuin wel eens zien staan? Dit heeft er al eens voor gezorgd dat de oud wereldkampioen dammen, Hans Wiersma, op weg naar NDC Den Hommel, bij hem heeft aangebeld voor mediation!