Jaarcijfers Ondernemersfonds Utrecht 2022

Ondernemer
27 februari 2023

Benieuwd naar de jaarcijfers van het Ondernemersfonds Utrecht (OfU) van 2022? Zowel het in 2022 toegekende budget als het in 2022 totaal bestede budget is een fractie hoger uitgevallen dan in 2021, terwijl het aantal aanvragen en facturen is afgenomen. Dit betekent dus dat er gemiddeld genomen grotere aanvragen zijn gedaan, dan in het jaar ervoor.

 

Jaarcijfers Ondernemersfonds Utrecht 2022 

Zo zijn er in 2022, wel 498 aanvragen gedaan, voor een bedrag ad € 8.834.000,- varierend van aanvragen hanging baskets tot sfeerverlichting, netwerklunches, projectmanagement en camerabeveiliging. Het gemiddelde bedrag van een projectaanvraag in 2022 was wel € 17.739,- groot. In totaal zijn 2073 facturen voldaan. Let op: de cijfers zijn nog niet offcieel goedgekeurd door de accountant van OfU.

 

Achtergrondinformatie van het Ondernemersfonds

Het Ondernemersfonds vormt een belangrijke schakel in de Utrechtse economie. Dankzij het fonds is er structureel geld voor collectieve ondernemersinitiatieven die bijdragen aan het lokale vestigingsklimaat. Zo is Welgelegen/ Den Hommel een van de vele trekkingsgebieden. Er worden jaarlijks honderden projecten gefinancierd: van feestverlichting in de binnenstad tot camerabeveiliging op de industrieterreinen, en ook steeds vaker projecten die inspelen op sociaal-maatschappelijke thema’s, duurzaamheid en gezond stedelijk leven.  Bekijk of download hier de infographic die stap-voor-stap inzichtelijk maakt, hoe Utrechtse ondernemers en andere initiatiefnemers hun plannen kunnen indienen. Bron: nieuwsbrief en website Ondernemersfonds Utrecht.

  

Idee voor een aanvraag voor Welgelegen/ Den Hommel?

Heb je een fantastisch idee voor Welgelegen/ Den Hommel? Een idee dat de lokale economie stimuleert? Of een idee dat ondernemers en of bewoners met elkaar verbindt? Stuur je idee met begroting en onderbouwing naar info@welgelegen-utrecht.nl. En wie weet zien we jouw idee dit jaar schitteren in de wijk!

 111852095838