Update Rachmaninoff-plantsoen: mogelijk alternatieve groene oplossing

Over de wijk
28 november 2022

Ook OCW houdt de ontwikkelingen rondom het Rachmaninoff-plantsoen nauw in de gaten. Het langverwachte KPMG-onderzoek is eindelijk afgerond. Er blijken ‘geen mogelijke gewekte verwachtingen of toezeggingen richting marktpartijen te zijn gedaan, ten aanzien van de mogelijkheden om te komen tot ontwikkeling op het parkeerterrein aan het Rachmaninoff-plantsoen’. Toch wordt van burgers verwacht te accepteren dat de raad onvolledig is geïnformeerd. Belangenoverleg Buurt Welgelegen (BBW) onderzoekt een mogelijk groen alternatief als oplossing!

 

Schermafbeelding 2022 11 28 om 12.22. 111859965244

KPMG geeft aan dat het bekende memo van Mooi Ontwikkelt (9 april 2021), waarin ‘is afgesproken een tweede fase met nieuwbouw op het parkeerterrein van Rachmaninoff-plantsoen te gaan realiseren’, niet bewust achterwege is gelaten aan de raad. Dit kwam pas aan het licht na een WOB-verzoek van oplettende onderzoeksjournalist Louis Engelman van Nieuws030.

 

Bovendien is er nóg een mail naar boven gekomen, waarin wordt gesproken over ‘eerder met de wethouder besproken exclusieve recht om te mogen studeren op een mogelijk 2e fase project ter plaatse van het parkeerterrein.’ KPMG constateert dat dit ‘exclusieve recht’ niet voor komt in verdere communicatie en niet wordt herkend door medewerkers. Oftewel: de gespreksverslagen zouden eenzijdig zijn.

 

In juni 2021 gaf het college aan de bouw van een woontoren op het terrein ‘kansrijk’ te achten en een innige samenwerking van gemeente en ontwikkelaar in een participatietraject waarin niet het of van de woontoren ter discussie staat, alleen maar het hoe.

 

Uiteindelijk wordt van burgers verwacht te accepteren dat de raad onvolledig is geïnformeerd. Op 3 november spreekt de raad. Daarna wordt besloten over het al dan niet voortzetten van de visievergelijking en het haalbaarheidsonderzoek naar de bouw van de woontoren.

 

Alternatieve oplossing BBW als win-win?

 

Ondertussen zet BBW zich in voor alternatieve oplossingen. En denkt ze aan herontwikkeling van Ravellaan 96 door middel van co-creatie tussen bewoners en gemeente. Door deze herontwikkeling wordt zowel in de behoefte van (sociale) woningbouw voorzien, als het behoud van het groen ten zuiden van de Ravellaan behouden. Hierdoor zou het (zonder draagvlak) bouwen van een woontoren op het Rachmaninoff‚Äź plantsoen overbodig worden. BBW zit momenteel in de oriëntatiefase waarin een architect uit de buurt meekijkt. Het idee is om samen een plan te maken.

 

Bron: de Uitkijk, oktober 2022