Vervanging riolering in combinatie met herinrichting Welgelegen en DenHommel

Over de wijk
8 juni 2021

De gemeente Utrecht gaat in 2024 de riolering en asfalt van straten in Welgelegen en Den Hommel vervangen. Omdat de straten dan toch worden opengebroken, wordt nu onderzocht hoe de omgeving gelijk klimaatbestendig en verkeersveiliger kan worden gemaakt.

 

Het afvalwater en regenwater in de wijk stromen nu nog weg door één rioolbuis, maar dat gaat veranderen. Er komt een gescheiden stelsel voor de afvoer van water, met een tweede buis voor alleen regenwater. Het regenwater kan zo langer in het gebied worden vastgehouden, wat goed is voor planten en zorgt dat alleen het afvalwater naar de rioolzuivering moet.

 

De werkzaamheden worden gelijk benut om de openbare ruimte beter bestand te maken tegen droogte, hitte en harde regenbuien. De gemeente wil de straten groener en verkeersveiliger maken en onderzoekt nu wat de mogelijkheden zijn.

 

Twee varianten

De gemeente verwacht dat er twee varianten uit het onderzoek rollen: een voorkeursvariant en een basisvariant. In de voorkeursvariant verbetert het hele gebied. De rijbaan kan mogelijk verkeersveiliger worden gemaakt door die te versmallen en er wordt gekeken naar de optimale ligging voor kabels en leidingen, zodat de straat klimaatbestendiger en groener wordt. De gemeente heeft aanvullende financiële middelen nodig om deze variant uit te voeren.

 

Bij de basisvariant wordt het riool vervangen, regenwater en huishoudelijk afvalwater gescheiden en de wegverharding vervangen. Regenwater wordt in deze variant zo veel mogelijk ter plaatse vastgehouden. Aan het straatprofiel verandert in deze variant bijna niks, maar er kunnen wel maatregelen komen die de verkeersveiligheid bevorderen. In de stoepen kunnen ook extra groenvakken worden gemaakt. De basisvariant is beter mogelijk binnen het gemeentebudget.

 

Praat je mee?

Bewoners en belanghebbenden kunnen meepraten over de plannen. Als het onderzoek is afgerond komen er participatiebijeenkomsten. Bewoners en ondernemers in de wijk krijgen voor die bijeenkomsten een uitnodiging in de brievenbus. De eerste bijeenkomst wordt verwacht in het najaar. De werkzaamheden beginnen dan in 2024.