Rechtstreeks contact met de wijkagenten

Algemeen
3 april 2023

Ervaar je last van bijvoorbeeld hangjeugd of is er sprake van vandalisme in de wijk?  Dan kun je het algemene nummer van de politie bellen, voor niet-spoedgevallen: 0900-8844. Op dit nummer kun je terecht met alle niet-spoedeisende vragen en problemen. Zonodig wordt je snel doorgeschakeld naar het dichtstbijzijnde politiebureau. 

 

Spreek je liever met een van de twee betrokken wijkagenten die zijn gekoppeld aan Welgelegen en Den Hommel? En wil je graag rechtstreeks een van de wijkagenten spreken? Bel dan met Dennis Polman (06-53126832) of Wendy van Hees (06-19264251). Dennis en Wendy kennen de wijk, zijn beiden actief in het KVO binnen de wijk én hebben goede banden met lokale ondernemers en de gemeente.

 

#KVO #wijkagenten

IMG  111849070680