Welgelegen in Utrecht moet ‘spoedig’ worden herontwikkeld; dit zijn de plannen

Over de wijk
4 april 2024

Welgelegen-Zuid, het gebied tussen de Ravellaan en de Weg der Verenigde Naties in Utrecht, gaat op de schop. Het college van B&W schrijft dat er een noodzaak is het gebied spoedig te herontwikkelen, zodat er onder andere meer woningen in het gebied komen. “Uw raad heeft de noodzaak hiervan herhaaldelijk onderstreept”, aldus het college.

 

In 2014 is de ‘Visie ‘Welgelegen’ opgesteld. “Welgelegen is een gebied in transformatie. Bestaande bedrijven, onderwijsinstellingen en een aantal kantoorfuncties van de gemeente Utrecht verlaten het gebied en zodoende komt er ruimte beschikbaar voor herontwikkeling”, was te lezen in dat document. Die visie uit 2014 is nu samen met de buurt verder uitgewerkt. Daarin is onder meer te lezen dat er in het gebied meer en betaalbare woningen moeten komen en daarvoor is nieuwe bebouwing nodig. Deze nieuwe gebouwen worden maximaal 13 verdiepingen hoog. “Daarmee is aansluiting gezocht bij de bouwhoogte van de bestaande bebouwing aan het Rachmaninoffplantsoen”, schrijft het college.

 

Familie

De gebouwen zullen echter niet op alle plekken zo hoog worden. In de nieuwe visie is namelijk te lezen dat er een gevarieerd beeld moet komen en dat wordt onder andere gedaan door verschillende bouwhoogtes. Tegelijkertijd moet wel te zien zijn dat de blokken ‘familie’ van elkaar zijn. De plinten van de gebouwen moeten ‘zoveel mogelijk’ een maatschappelijke of economische functie krijgen. “Deze dragen bij aan de levendigheid van het gebied.” De nieuwe blokken moeten gebouwd worden binnen de grenzen van vier zogenoemde clusters. Dit zijn de plekken in het gebied waar gebouwd mag worden en per cluster is er een duidelijke samenhang in architectuur, zoals bijvoorbeeld een vergelijkbare bouwhoogte. De gebieden worden door een ‘groen raamwerk’ met elkaar verbonden.

 

Sowetobrug

Een deel van het gebied moet straks ook onderdeel worden van Rondje Stadseiland. Vanwege de bouw van de extra woningen in Welgelegen zou het kunnen zijn dat de onderdoorgang onder de Sowetobrug niet autovrij gemaakt kan worden. Omdat de gemeente het allebei wil, wordt een mobiliteitsstudie uitgevoerd.

“Hierbij onderzoeken wij of met mogelijke mobiliteitsmaatregelen in Welgelegen en de directe omgeving het mogelijk is om zowel het Oeverpark als de woningbouw te realiseren. Daarbij kijken wij naar auto- en fietsbereikbaarheid, deelmobiliteit, parkeernormen en OV.”

 

Hoofdlijnen

Het gaat vooralsnog om een visie op hoofdlijnen. In het laatste kwartaal van dit jaar verwacht het college een verder uitgewerkt plan te kunnen presenteren. Wanneer gebouwd gaat worden is nog niet bekend.

In het noorden van Welgelegen, het gebieden tussen de Ravellaan en de Leidseweg gaat ook gebouwd worden. Lees hier meer over deze plannen.

 

Bron: DUIC

 

Schermafbeelding 2024 04 05 om 13.01. 111817284732