Volg het nieuws over de wijk Welgelegen

Afbeelding

Oprichting Ondernemerscollectief stap dichterbij

Event
17 juli 2017
Nog even en dan is het zover, de oprichting van een heus ondernemerscollectief in Welgelegen. Een ondernemersvereniging die de belangen van de ondernemingen in Welgelegen zal gaan dienen. Met een directe lijn naar Het Ondernemersfonds Utrecht wordt dit collectief ook de instantie die aanvragen voor bijdrages uit het Ondernemersfonds zal gaan beoordelen. Dus als je als ondernemer gebruik wil maken van kennis en kunde van collega’s en van de gelden uit het Ondernemersfonds, dan is het zaak om mee te doen, om lid te worden. We willen een nieuwe frisse belangenbehartiger zijn voor ondernemers in Welgelegen.

Op 14 september gaan we officieel van start. Be there!! Zet de datum in de agenda van 15.30 tot 18.00hr!
Afbeelding

Contact met de bewoners van Welgelegen

Over de wijk
15 juli 2017
Een paar weken terug is er een eerste ontmoeting geweest met de bewonersvertegenwoordiging van Welgelegen (BWW). Een nuttig gesprek omdat ook de bewoners van Welgelegen zich bewust zijn van nut en noodzaak van (kleinschalige) ondernemerschap in onze wijk. In 2009 schreven de bewoners van onze wijk een heuse visie die we je niet willen onthouden. Klik hier voor een exemplaar. Periodiek brengen de bewoners een nieuwsbrief (offline) uit; De Uitkijk! Ook hebben de bewoners toegezegd dat we worden uitgenodigd bij relevante overleggen.
Afbeelding

Nieuwe secretariaatsmedewerker!

Algemeen
11 mei 2017
Sinds dit voorjaar is de nog op te richten vereniging versterkt met Nicole Coenen- van den Hout. Zij werkt als kunstenaar op Lage Weide en woont in Oog in Al. Hierdoor kent ze Welgelegen erg goed! Naast haar werk als portetschilder ondersteunt ze al jaren diverse organisaties met hand en spandiensten. Voor Welgelegen is ze bezig alles op poten te zetten en helpt ze bij het indienen van aanvragen. Schroom niet een kijkje te nemen op haar website! www.nicolevandenhout.nl
Afbeelding

Rob van Dam - zijn visie op de wijk

Over de wijk
8 maart 2017
Rob van Dam, Urban Designer, docent aan de HKU, was er op het eerste ondernemers event bij als gastspreker. Zijn verhaal stelt hij beschikbaar. Leuk om te lezen voor wie het gemist heeft!
Afbeelding

Animatie over wat het ondernemersfonds is

Algemeen
10 februari 2017
Het ondernemersfonds heeft een mooie animatie gemaakt
Afbeelding

Succesvolle kick-off

27 januari 2017
Donderdag 26 januari vond de kick-off plaats voor het ondernemersfonds in de wijk Welgelegen. Samen met een twintigtal ondernemers uit de wijk is er een hele middag gesproken over hoe gezamenlijk het ondernemers klimaat in de wijk geoptimaliseerd kan worden.
Afbeelding

Het wordt volle bak!

Event
19 januari 2017
Donderdag 26 januari is de Kick off voor Ondernemerfonds Welgelegen. De kick off vindt plaats in Kantien. Wij, ondernemers in Welgelegen, weten allemaal waar dit is. Om de hoek, aan de Ravellaan 91. We zijn al met meer dan 20 ondernemers uit ons wijkje. Ben je ook ondernemer in de wijk Welgelegen? Zorg dat je erbij bent. Je kunt je overal op de site aanmelden.
Afbeelding

Save the date / alleen voor ondernemers in Welgelegen

Event
18 januari 2017
Save the date / het bericht dat alleen bestemd is voor 'ondernemers uit de wijk Welgelegen' is vandaag verstuurd. Ook op de maillingslijst? Stuur een mail naar .