Volg het nieuws over de wijk Welgelegen

Afbeelding

De oprichting is een feit!

Algemeen
15 september 2017
Diverse ondernemers uit Welgelegen hebben op 14 september de regen, die met bakken uit de lucht kwam zetten, getrotseerd en zijn naar het Nederlands Denksport Centrum aan de Kennedylaan gekomen om het Ondernemerscollectief mede op te richten. Nadat de concept Akte van Oprichting was doorgenomen heeft het bestuur mandaat gekregen om de puntjes op de i te zetten en de akte definitief te laten opstellen. Vanaf nu zullen Remko Sietsma van Outing Holland (voorzitter), Bert ter Wal van de Bridgebond (penningmeester), Reint van Rooij van het IBIS Hotel (secretaris), Marina van van Huissteden-Kaspers- TC Domstad (algemeen lid) en Renske Uljee van B&B In het Voorhuis (algemeen lid) het bestuur vormen. Wil je meer weten van ons collectief en hoe je lid kan worden? Mail ons hier!

Oprichtingsbijeenkomst

Event
5 september 2017
Elke ondernemer in Welgelegen (jij dus ook!) draagt namelijk jaarlijks financieel bij aan het Ondernemersfonds via OZB niet-woningen. Wat wil jij dat er met dit geld gebeurt om het werkklimaat in en om Welgelegen verder te optimaliseren? Moet er een kunstwerk komen? Beveiliging? Een schaatsbaan? Bewegwijzering? Of...?

Praat mee en beslis mee. Meld je aan bij ons collectief en kom naar de oprichting op 14 september bij de Bridgebond (Kennedylaan 9). Aanmeldingen:
Afbeelding

Oprichting Ondernemerscollectief stap dichterbij

Event
17 juli 2017
Nog even en dan is het zover, de oprichting van een heus ondernemerscollectief in Welgelegen. Een ondernemersvereniging die de belangen van de ondernemingen in Welgelegen zal gaan dienen. Met een directe lijn naar Het Ondernemersfonds Utrecht wordt dit collectief ook de instantie die aanvragen voor bijdrages uit het Ondernemersfonds zal gaan beoordelen. Dus als je als ondernemer gebruik wil maken van kennis en kunde van collega’s en van de gelden uit het Ondernemersfonds, dan is het zaak om mee te doen, om lid te worden. We willen een nieuwe frisse belangenbehartiger zijn voor ondernemers in Welgelegen.

Op 14 september gaan we officieel van start. Be there!! Zet de datum in de agenda van 15.30 tot 18.00hr!
Afbeelding

Contact met de bewoners van Welgelegen

Over de wijk
15 juli 2017
Een paar weken terug is er een eerste ontmoeting geweest met de bewonersvertegenwoordiging van Welgelegen (BWW). Een nuttig gesprek omdat ook de bewoners van Welgelegen zich bewust zijn van nut en noodzaak van (kleinschalige) ondernemerschap in onze wijk. In 2009 schreven de bewoners van onze wijk een heuse visie die we je niet willen onthouden. Klik hier voor een exemplaar. Periodiek brengen de bewoners een nieuwsbrief (offline) uit; De Uitkijk! Ook hebben de bewoners toegezegd dat we worden uitgenodigd bij relevante overleggen.
Afbeelding

Nieuwe secretariaatsmedewerker!

Algemeen
11 mei 2017
Sinds dit voorjaar is de nog op te richten vereniging versterkt met Nicole Coenen- van den Hout. Zij werkt als kunstenaar op Lage Weide en woont in Oog in Al. Hierdoor kent ze Welgelegen erg goed! Naast haar werk als portetschilder ondersteunt ze al jaren diverse organisaties met hand en spandiensten. Voor Welgelegen is ze bezig alles op poten te zetten en helpt ze bij het indienen van aanvragen. Schroom niet een kijkje te nemen op haar website! www.nicolevandenhout.nl
Afbeelding

Rob van Dam - zijn visie op de wijk

Over de wijk
8 maart 2017
Rob van Dam, Urban Designer, docent aan de HKU, was er op het eerste ondernemers event bij als gastspreker. Zijn verhaal stelt hij beschikbaar. Leuk om te lezen voor wie het gemist heeft!
Afbeelding

Animatie over wat het ondernemersfonds is

Algemeen
10 februari 2017
Het ondernemersfonds heeft een mooie animatie gemaakt
Afbeelding

Succesvolle kick-off

27 januari 2017
Donderdag 26 januari vond de kick-off plaats voor het ondernemersfonds in de wijk Welgelegen. Samen met een twintigtal ondernemers uit de wijk is er een hele middag gesproken over hoe gezamenlijk het ondernemers klimaat in de wijk geoptimaliseerd kan worden.